Σπάσε το Metin της Απληστίας

Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png Σπάσε το Metin της Απληστίας Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png
Βιβλίο Αποστολών
Αποστολή
Πιθανές Αμοιβές Αποστολής

Κατέστρεψε :

Περιοχή Αποστολής
Κείμενο Αποστολής
Πρόσφατα, λίθοι με διαβολικό chi έπεσαν κοντά στην πόλη. Έρευνες έδειξαν ότι το chi σε αυτές τις λίθους τρελαίνει τα ζώα. Σπάσε αυτές τις πέτρες. Σε εκλιπαρώ. Θα ανταμειφθείς σίγουρα.