Πυρετός Χρυσού

Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png Πυρετός Χρυσού Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png - Απαιτούμενο Επίπεδο 95
Δίνεται Από
Αμοιβή Αποστολής
Απαιτούμενα Αντικείμενα
Απαιτούμενες Αποστολές
Καμία
Βήματα για την ολοκλήρωση
Λύση
Πήγαινε στον Ναύαρχο Angmur. Σκότωσε τον Καπετάνιο Χουκ μέχρι να συλλέξεις την
Background.png
Επιστολή Καπετάνιου Χουκ.png
Επιστολή Καπετάνιου Χουκ που χρειάζεται. Επέστρεψε στον Ναύαρχο Angmur την επιστολή για να λάβεις την ανταμοιβή σου.