Πλανόδιος Πωλητής

< Metin2Wiki < NPC-Προεπισκόπηση < Πλανόδιος Πωλητής
Πλανόδιος Πωλητής
Εικόνα
Περιοχή

Πλανόδιος Πωλητής.png

Flag yellow.png

Bokjung:

628, 723

Flag blue.png

Bakra:

167, 224

Flag red.png

Jayang:

516, 579

Λειτουργεί ως
    • Παρέχει Αντικείμενα Γάμου
Αποστολές
Πρόσθετες Πληροφορίες
Δεν χρειάζεται για καμία αποστολή
  • Μόνο ο πλανόδιος πωλητής διαθέτει τα αντικείμενα ενός γάμου.


< Metin2Wiki < NPC-Προεπισκόπηση < Πλανόδιος Πωλητής