Ο Θρύλος του Λευκού Δράκου

White Dragon Header.jpg


Flag neutral.png Ο Θρύλος του Λευκού Δράκου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
  • Το παρόν βρίσκεται υπό επεξεργασία.
Διαδραστικός Χάρτης
Χαράδρα Βόρειου Ανέμου.jpg
Metins
Τέρατα
Αρχηγοί
NPC's
Φλέβες
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες Φλέβες σε αυτό το χάρτη


Άλλες πληροφορίες
Περιγραφή τεράτων
Περιοχές αναγέννησης Metin

Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα για τα τέρατα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα για περιοχές αναγέννησης Metin

Διπλανές Περιοχές
Γέρος
Μεταβιβαστής
Δεν υπάρχει Γέρος σε αυτήν την περιοχή.
Δεν υπάρχει Μεταβιβαστής σε αυτήν την περιοχή.