Οι σπασμένες πορσελάνες

Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png Οι σπασμένες πορσελάνες Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png - Απαιτούμενο Επίπεδο 29
Δίνεται Από
Αμοιβή Αποστολής
Αυτή η αποστολή εμφανίζεται αυτόματα.
Απαιτούμενα Αντικείμενα
Απαιτούμενες Αποστολές
Καμία
Βήματα για την ολοκλήρωση
Λύση
Θα πάρετε την αποστολή από τον Yohan,o οποίος θα σας στείλει στον Taurean.Στην σύνεχεια θα πάτε στην Harang,η οποία θα σας στείλει στον Σταβλίτη.Θα σας πει να βρείτε 6x
Background.png
Άχυρο.png
Άχυρο σκοτώνοντας Βάρβαρους Πεζικάριους ή Κακούς Βάρβαρους Πεζικάριους.Στο τέλος θα επιστρέψετε στον Yohan για να πάρετε την ανταμοιβή σας.