Μπλε Φίλτρο(S)

Μπλε Φίλτρο(S)

Εικόνες
Μπλε Φίλτρο(S).png
Background.png
Μπλε Φίλτρο(S).png
Περιγραφή
Μπλε Φίλτρο(S)
Λειτουργία

Γεμίζει 100 πόντους SP.

Αποστολές

Επίπεδο 3 Νέα από τον φύλακα της πόλης

Πηγή
Άλλο
Ανταλλάξιμο Μπορεί να
NPC Ανταλλαγή Κατάστημα Ριχτεί Αποθηκευτεί Στοιβαχτεί
Ναι.png Ναι.png Ναι.png Ναι.png Ναι.png Ναι.png


480 Yang για 5 τεμάχια
1.900 Yang για 20 τεμάχια
19.200 Yang για 200 τεμάχια

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲