Μετάλλευμα Κρύσταλλου

Μετάλλευμα Κρύσταλλου

Εικόνες
Μετάλλευμα Κρύσταλλου.png
Background.png
Μετάλλευμα Κρύσταλλου.png
Περιγραφή
Μετάλλευμα Κρύσταλλου
Λειτουργία

Μεταλλεύματα Εξόρυξης

Αποστολές

Επίπεδο 53 Η πορσελάνη Celadon (1 τεμ.)

Πηγή
Άλλο
Ανταλλάξιμο Μπορεί να
NPC Ανταλλαγή Κατάστημα Ριχτεί Αποθηκευτεί Στοιβαχτεί
Ναι.png Ναι.png Ναι.png Ναι.png Ναι.png Ναι.png


  • Για την δημιουργία ενός Κρυστάλλου απαιτούνται 100 κομμάτια μεταλλεύματος, Λίθοι Πνεύματος +0,+1,+2 και 3.000 yang.
  • Για παίκτες άλλων βασιλείων το κόστος είναι τριπλό.
  • Το ποσοστό επιτυχίας σε αλχημιστές Κρυστάλλου είναι 60% ενώ σε άλλους αλχημιστές είναι 30%.

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲