Μαύρος Χρυσός

Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png Μαύρος Χρυσός Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png - Απαιτούμενο Επίπεδο 94
Δίνεται Από
Αμοιβή Αποστολής
Απαιτούμενα Αντικείμενα
Απαιτούμενες Αποστολές
Βήματα για την ολοκλήρωση
Λύση
Πήγαινε στον Ναύαρχο Angmur και έπειτα στον Αλχημιστή. Αυτός θα σου ζητήσει Μαύρο χρυσό για την έρευνά του. Συγκέντρωσε 30 κομμάτια από μαύρο χρυσό και πήγαινε του 10 κάθε φορά. Θα τα ελέγξει όμως μπορεί και να τα καταστρέψει, οπότε θα χρειαστεί 10 νέα. Μόλις ολοκληρώσεις την παράδοση των 30 κομματιών επέστρεψε στον Ναύαρχο για την ανταμοιβή σου.