Λευκόχρυσα Σκουλαρίκια

< Metin2Wiki < Σκουλαρίκια < Λευκόχρυσα Σκουλαρίκια
Λευκόχρυσα Σκουλαρίκια
Εικόνες
Πληροφορίες
Λευκόχρυσα Σκουλαρίκια.png
Background.png
Λευκόχρυσα Σκουλαρίκια.png
Επίπεδο
42
Ορυκτό
Background.png
Λευκόχρυσος.png

Χαρακτήρες: Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Τιμή Αγοράς: Δεν είναι διαθέσιμο σε NPC

Χρησιμοποιώντας ένα Διαμάντι.png Διαμάντι είναι δυνατό να ανοίξετε μέχρι 3 υποδοχές, σε αυτές τις υποδοχές μπορείτε να τοποθετήσετε ένα Λευκόχρυσος.png Λευκόχρυσος για να βελτιώσετε τα βασικά στατιστικά.

Πηγή


Βελτίωση αντικειμένων και στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

60016px-Yang.png

1.20016px-Yang.png

2.50016px-Yang.png

5.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Λευκόχρυσα Σκουλαρίκια+0
Από Επίπεδο: 42
Ευφυΐα +1
Αναγέννηση HP +4%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Λευκόχρυσος.png
Ευφυΐα +1
Αναγέννηση HP 1%
Background Ore.png
Λευκόχρυσος.png
Ευφυΐα +1
Αναγέννηση HP 1%
Background Ore.png
Λευκόχρυσος.png
Ευφυΐα +1
Αναγέννηση HP 1%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Λευκόχρυσα Σκουλαρίκια+1
Από Επίπεδο: 42
Ευφυΐα +2
Αναγέννηση HP +5%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Λευκόχρυσος.png
Ευφυΐα +1
Αναγέννηση HP 1%
Background Ore.png
Λευκόχρυσος.png
Ευφυΐα +1
Αναγέννηση HP 1%
Background Ore.png
Λευκόχρυσος.png
Ευφυΐα +1
Αναγέννηση HP 1%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Λευκόχρυσα Σκουλαρίκια+2
Από Επίπεδο: 42
Ευφυΐα +3
Αναγέννηση HP +6%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Λευκόχρυσος.png
Ευφυΐα +1
Αναγέννηση HP 1%
Background Ore.png
Λευκόχρυσος.png
Ευφυΐα +1
Αναγέννηση HP 1%
Background Ore.png
Λευκόχρυσος.png
Ευφυΐα +1
Αναγέννηση HP 1%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Λευκόχρυσα Σκουλαρίκια+3
Από Επίπεδο: 42
Ευφυΐα +4
Αναγέννηση HP +8%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Λευκόχρυσος.png
Ευφυΐα +1
Αναγέννηση HP 1%
Background Ore.png
Λευκόχρυσος.png
Ευφυΐα +1
Αναγέννηση HP 1%
Background Ore.png
Λευκόχρυσος.png
Ευφυΐα +1
Αναγέννηση HP 1%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Λευκόχρυσα Σκουλαρίκια+4
Από Επίπεδο: 42
Ευφυΐα +5
Αναγέννηση HP +10%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Λευκόχρυσος.png
Ευφυΐα +1
Αναγέννηση HP 1%
Background Ore.png
Λευκόχρυσος.png
Ευφυΐα +1
Αναγέννηση HP 1%
Background Ore.png
Λευκόχρυσος.png
Ευφυΐα +1
Αναγέννηση HP 2%


10.00016px-Yang.png
1x Κομμάτι Πετραδιού.png

20.00016px-Yang.png
1x Εγχειρίδιο Εσωτερισμού.png

30.00016px-Yang.png
1x Μάτια Αράχνης.png 1x Ψαροκόκκαλο.png

45.00016px-Yang.png
2x Δόντι Ορκ.png 1x Όστρακο.png

70.00016px-Yang.png
2x Δόντι Ορκ+.png 1x Όστρακο.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Λευκόχρυσα Σκουλαρίκια+5
Από Επίπεδο: 42
Ευφυΐα +6
Αναγέννηση HP +12%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Λευκόχρυσος.png
Ευφυΐα +1
Αναγέννηση HP 1%
Background Ore.png
Λευκόχρυσος.png
Ευφυΐα +1
Αναγέννηση HP 1%
Background Ore.png
Λευκόχρυσος.png
Ευφυΐα +1
Αναγέννηση HP 2%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Λευκόχρυσα Σκουλαρίκια+6
Από Επίπεδο: 42
Ευφυΐα +7
Αναγέννηση HP +15%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Λευκόχρυσος.png
Ευφυΐα +1
Αναγέννηση HP 1%
Background Ore.png
Λευκόχρυσος.png
Ευφυΐα +1
Αναγέννηση HP 2%
Background Ore.png
Λευκόχρυσος.png
Ευφυΐα +1
Αναγέννηση HP 3%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Λευκόχρυσα Σκουλαρίκια+7
Από Επίπεδο: 42
Ευφυΐα +8
Αναγέννηση HP +18%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Λευκόχρυσος.png
Ευφυΐα +1
Αναγέννηση HP 1%
Background Ore.png
Λευκόχρυσος.png
Ευφυΐα +1
Αναγέννηση HP 2%
Background Ore.png
Λευκόχρυσος.png
Ευφυΐα +2
Αναγέννηση HP 4%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Λευκόχρυσα Σκουλαρίκια+8
Από Επίπεδο: 42
Ευφυΐα +9
Αναγέννηση HP +22%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Λευκόχρυσος.png
Ευφυΐα +1
Αναγέννηση HP 2%
Background Ore.png
Λευκόχρυσος.png
Ευφυΐα +1
Αναγέννηση HP 2%
Background Ore.png
Λευκόχρυσος.png
Ευφυΐα +2
Αναγέννηση HP 4%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Λευκόχρυσα Σκουλαρίκια+9
Από Επίπεδο: 42
Ευφυΐα +10
Αναγέννηση HP +28%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Λευκόχρυσος.png
Ευφυΐα +1
Αναγέννηση HP 2%
Background Ore.png
Λευκόχρυσος.png
Ευφυΐα +1
Αναγέννηση HP 3%
Background Ore.png
Λευκόχρυσος.png
Ευφυΐα +2
Αναγέννηση HP 6%


▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Κατηγορία:Σκουλαρίκια < Λευκόχρυσα Σκουλαρίκια