Κόκκινο Φίλτρο(M)

Κόκκινο Φίλτρο(M)

Εικόνες
Κόκκινο Φίλτρο(M).png
Background.png
Κόκκινο Φίλτρο(M).png
Περιγραφή
Κόκκινο Φίλτρο(M)
Λειτουργία

Γεμίζει 800 Πόντους ζωής.

Αποστολές

Επίπεδο 80 - Φωτιά και Πάγος

Πηγή
Άλλο
Ανταλλάξιμο Μπορεί να
NPC Ανταλλαγή Κατάστημα Ριχτεί Αποθηκευτεί Στοιβαχτεί
Ναι.png Ναι.png Ναι.png Ναι.png Ναι.png Ναι.png


480 Yang για 5 τεμάχια
1.920 Yang για 20 τεμάχια
19.200 Yang για 200 τεμάχια

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲