Κορδέλα Γιν (απλή)

Κορδέλα Γιν (απλή)

Εικόνες
Κορδέλα Γιν (απλή).png
Background.png
Κορδέλα Γιν (απλή).png
Περιγραφή
Κορδέλα Γιν (απλή)
Λειτουργία

Πληροφορίες στην ενότητα Κορδέλες ώμων

Αποστολές

Αυτό το αντικείμενο δεν χρησιμοποιείται σε αποστολές.

Πηγή
Άλλο
Ανταλλάξιμο Μπορεί να
NPC Ανταλλαγή Κατάστημα Ριχτεί Αποθηκευτεί Στοιβαχτεί
Ναι.png Όχι.pngNo Όχι.pngNo Όχι.pngNo Ναι.png Όχι.pngNo


IG-Κορδέλα Γιν (απλή).png

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲