Κατηγορία:Λίθοι Πνεύματος Πανοπλιών

Πανοπλία

Εικόνα Αντικείμενο Πληροφορίες +0 +1 +2 +3 +4
Background.png
Λίθος της Βιασύνης.png
Λίθος της Βιασύνης Αυξάνει την ταχύτητα κίνησης (ΤΚ) 5% 10% 15% 20% 30%
Background.png
Λίθος της Mαγείας.png
Λίθος της Mαγείας Αυξάνει τους πόντους των Ικανοτήτων (SP) +30 +60 +90 +120 +150
Background.png
Λίθος της Ζωτικότητας.png
Λίθος της Ζωτικότητας Αυξάνει τους πόντους της Ζωής (HP) +50 +100 +150 +200 +300
Background.png
Λίθος της Απόκρουσης.png
Λίθος της Απόκρουσης Πιθανότητα απόκρουσης φυσικού χτυπήματος 1% 2% 3% 5% 8%
Background.png
Λίθος της Αποφυγής.png
Λίθος της Αποφυγής Πιθανότητα αποφυγής χτυπήματος βέλους 1% 2% 3% 5% 8%
Background.png
Λίθος της Άμυνας.png
Λίθος της Άμυνας Αυξάνει το σύνολο της Άμυνας (Άμυνα) +2 +4 +6 +10 +15
Background.png
Λίθος Σπασίμ. Ξορκιού (άσπρος).png
Λίθος Σπασίμ. Ξορκιού Σπάσιμο Ξορκιού 5% 8% 12% 17% 25%

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

Αυτή η κατηγορία δεν περιέχει αυτή τη στιγμή σελίδες ή πολυμέσα.