Καταστροφή Metin Φιλαρέσκειας

< Αρχική σελίδα < Βιβλία Αποστολών / Κατηγορία Αποστολών < Καταστροφή Metin Φιλαρέσκειας
Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png Καταστροφή Metin Φιλαρέσκειας Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png
Βιβλίο Αποστολών
Αποστολή
Πιθανές Αμοιβές Αποστολής

Κατέστρεψε:

Περιοχή Αποστολής
Κείμενο Αποστολής
Εδώ και λίγο καιρό βρέχει λίθους κοντά στο Κόλπο Νεφρίτη. Φαίνεται πως διαθέτουν κακό Chi, επειδή από τότε τα ζώα της περιοχής φέρονται σαν να έχουν λυσάξει. Σε παρακαλώ φρόντισε να καταστραφούν αυτοί οι λίθοι. Θα ανταμειφθείς καλά για τον κόπο σου.