Καταραμένη Τίγρη

Καταραμένη Τίγρη
Εικόνα
Αναγεννήσεις

Καταραμένη Τίγρη.png

Επίπεδο
24
Στάδιο
3
EXP
582
Bonus

Επίθεσης και

Άμυνας
Ζώα


Δεν υπάρχει αμυντικό bonus

Ομάδα
Αποστολές
Δεν απαιτείται σε κάποια αποστολή
Ρίξιμο Όπλων
Ρίξιμο Πανοπλιών
Ρίξιμο Άλλων
Πρόσθετες πληροφορίες
  • Επιτίθεται από μόνη της.
  • Αυτά είναι τα σημεία στο χάρτη στα οποία μπορεί να βρεθεί:

Snakefield Waryong