Ιτιά Φάντασμα

Ιτιά Φάντασμα
Εικόνα
Αναγεννήσεις

Ιτιά Φάντασμα.png

Επίπεδο
70
Στάδιο
2
EXP
1.058
Bonus

Επίθεσης και

Άμυνας
Δεν υπάρχει επιθετικό bonus


Αντίσταση Γης

Δεν υπάρχει άλλο αμυντικό bonus

Ομάδα
Αποστολές
Ρίξιμο Όπλων
Ρίξιμο Πανοπλιών
Ρίξιμο Άλλων
Πρόσθετες πληροφορίες
  • Απορροφά 15 SP με κάθε επίθεση.
  • Ρίχνει Πανοπλίες Επιπέδου 61, αλλά πολύ σπάνια.
  • Αυτά είναι τα σημεία του χάρτη στα οποία μπορεί να βρεθεί:

Lungsam