Η νέα πανοπλία

Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png Η νέα πανοπλία Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png - Απαιτούμενο Επίπεδο 34
Δίνεται Από
Αμοιβή Αποστολής
Απαιτούμενες Αποστολές
Καμία
  • 200.000 EXP
  • 20.000 Yang
  • Επιπέδου 26 πανοπλία +3 (ανάλογα την κατηγορία)
Βήματα για την ολοκλήρωση
Λύση
Αρχικά θα πας στον Σιδερά ο οποίος θα σου ζητήσει να του βρεις 100 κομμάτια από Μετάλλευμα Έβενου, Μετάλλευμα Χαλκού και Κομμάτι Μαργαριταριού τα οποία μπορείς να σκάψεις ή να τα αγοράσεις. Όταν τα μαζέψεις όλα επέστρεψε στον Σιδερά για να ολοκληρωθεί η αποστολή.