Η επίθεση των αγρίων

Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png Η επίθεση των αγρίων Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png
Βιβλίο Αποστολών
Αποστολή
Πιθανές Αμοιβές Αποστολής
Περιοχή Αποστολής
Κείμενο Αποστολής
Πιάσαμε αιχμάλωτο έναν κατάσκοπο των αγρίων και του αποσπάσαμε πληροφορίες. Οι άγριοι σκέφτονται να επιτεθούν στο Βασίλειο. Πρέπει να προλάβουμε την επίθεσή τους. Δείξε την πίστη σου στο Βασίλειο!