Η Δύναμη του Ραζαδόρ

Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png Η Δύναμη του Ραζαδόρ Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png
Βιβλίο Αποστολών
Αποστολή
Περιοχή Αποστολής
Κείμενο Αποστολής
Ο Ραζαδόρ έστειλε τους υπηρέτες του για να εκφοβήσουν την ανθρωπότητα. Σε παρακαλώ κάνε κάτι γι' αυτό το πρόβλημα.