Η Ανάλυση του Βιολόγου Ιδιαίτερη αποστολή! Συνέλεξε βότανα (Άνθη Καμπανούλας)

< Αρχική σελίδα < Λίστα Αποστολών / Κατηγορία Αποστολών < Η Ανάλυση του Βιολόγου Ιδιαίτερη αποστολή! Συνέλεξε βότανα (Άνθη Καμπανούλας)
Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png Η Ανάλυση του Βιολόγου Ιδιαίτερη αποστολή! Συνέλεξε βότανα (Άνθη Καμπανούλας) Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png - Απαιτούμενο Επίπεδο 7
Δίνεται Από
Αμοιβή Αποστολής
Αυτή η αποστολή εμφανίζεται αυτόματα.
Απαιτούμενα Αντικείμενα
Βήματα για την ολοκλήρωση
Λύση
Πρώτα θα πάτε στον Βιολόγο Chaegirab, ο οποίος θα σας ζητήσει να σκοτώσετε Πεινασμ.Άλφα Μπλε Λύκους, ώστε να συλλέξετε 5
Background.png
Καμπανούλα.png
Καμπανούλες. Έπειτα θα επιστρέψετε στον Βιολόγο Chaegirab και θα του παραδώσετε τις
Background.png
Καμπανούλα.png
Καμπανούλες για να ολοκληρωθεί η αποστολή.
Άλλη πληροφορία
Υπάρχει περίπτωση η Έρευνα να αποτύχει. Αν γίνει αυτό θα πρέπει να σκοτώσετε και πάλι Πεινασμ.Άλφα Μπλε Λύκους, ώστε να συλλέξετε Καμπανούλες, και να τις παραδώσετε ξανά. Είναι σημαντικό να επισημάνουμε πως,όλες αυτές οι Καμπανούλες που συλλέγετε, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την έρευνα και όχι για παραγωγή φίλτρου.


< Αρχική σελίδα < Λίστα Αποστολών / Κατηγορία Αποστολών < Η Ανάλυση του Βιολόγου Ιδιαίτερη αποστολή! Συνέλεξε βότανα (Άνθη Καμπανούλας)