Ζωδιακός θώρακας

< Metin2Wiki < Εξοπλισμός < Πανοπλίες < Ζωδιακός θώρακας


Ζωδιακός θώρακας

Ζωδιακός θώρακας (εμφάνιση).jpg
Ζωδιακός θώρακας.png

Πληροφορίες

Χαρακτήρας: Λυκανός
Επίπεδο: 105
Υποδοχές: 3 θέσεις για Λίθους Πνεύματος Πανοπλιών
ΠηγέςΠληροφορίες Αναβάθμισης


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ζωδιακός θώρακας+0

Από Επ.: 105
Άμυνα:90
Μαγική Αντίσταση:4
Μεγ. HP:1000
[Φοριέται]
Λυκανός
10.000Yang.png
1 x Μπλε ζωδιακή κασετίνα
Μπλε ζωδιακή κασετίνα.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ζωδιακός θώρακας+1

Από Επ.: 105
Άμυνα:96
Μαγική Αντίσταση:5
Μεγ. HP:1250
[Φοριέται]
Λυκανός
20.000Yang.png
2 x Μπλε ζωδιακή κασετίνα
Μπλε ζωδιακή κασετίνα.png
1 x Βαριά λουριά
Βαριά λουριά.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ζωδιακός θώρακας+2

Από Επ.: 105
Άμυνα:102
Μαγική Αντίσταση:6
Μεγ. HP:1500
[Φοριέται]
Λυκανός
40.000Yang.png
4 x Μπλε ζωδιακή κασετίνα
Μπλε ζωδιακή κασετίνα.png
1 x Βαριά λουριά
Βαριά λουριά.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ζωδιακός θώρακας+3

Από Επ.: 105
Άμυνα:108
Μαγική Αντίσταση:7
Μεγ. HP:1750
[Φοριέται]
Λυκανός
80.000Yang.png
8 x Μπλε ζωδιακή κασετίνα
Μπλε ζωδιακή κασετίνα.png
2 x Βαριά λουριά
Βαριά λουριά.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ζωδιακός θώρακας+4

Από Επ.: 105
Άμυνα:114
Μαγική Αντίσταση:9
Μεγ. HP:2000
[Φοριέται]
Λυκανός
160.000Yang.png
16 x Μπλε ζωδιακή κασετίνα
Μπλε ζωδιακή κασετίνα.png
2 x Βαριά λουριά
Βαριά λουριά.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ζωδιακός θώρακας+5

Από Επ.: 105
Άμυνα:120
Μαγική Αντίσταση:12
Μεγ. HP:2250
[Φοριέται]
Λυκανός
320.000Yang.png
32 x Μπλε ζωδιακή κασετίνα
Μπλε ζωδιακή κασετίνα.png
3 x Βαριά λουριά
Βαριά λουριά.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ζωδιακός θώρακας+6

Από Επ.: 105
Άμυνα:126
Μαγική Αντίσταση:15
Μεγ. HP:2500
[Φοριέται]
Λυκανός
640.000Yang.png
64 x Μπλε ζωδιακή κασετίνα
Μπλε ζωδιακή κασετίνα.png
1 x Διοξείδιο Τιτανίου
Διοξείδιο Τιτανίου.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ζωδιακός θώρακας+7

Από Επ.: 105
Άμυνα:132
Μαγική Αντίσταση:18
Μεγ. HP:2750
[Φοριέται]
Λυκανός
1.280.000Yang.png
128 x Μπλε ζωδιακή κασετίνα
Μπλε ζωδιακή κασετίνα.png
1 x Αχάτης
Αχάτης.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ζωδιακός θώρακας+8

Από Επ.: 105
Άμυνα:138
Μαγική Αντίσταση:21
Μεγ. HP:3000
[Φοριέται]
Λυκανός
2.560.000Yang.png
200 x Μπλε ζωδιακή κασετίνα
Μπλε ζωδιακή κασετίνα.png
1 x Σεληνόλιθος
Σεληνόλιθος.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Ζωδιακός θώρακας+9

Από Επ.: 105
Άμυνα:144
Μαγική Αντίσταση:25
Μεγ. HP:4000
[Φοριέται]
Λυκανός

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Εξοπλισμός < Πανοπλίες < Ζωδιακός θώρακας