Εσώτερος Επικλητής (Επίπεδο 25)

< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Εσώτερος Επικλητής (Επίπεδο 25)
Εσώτερος Επικλητής (Επίπεδο 25)
Εικόνα
Αναγεννήσεις

Εσώτερος Επικλητής (Επίπεδο 25).png

Επίπεδο
25
Στάδιο
1
EXP
300
Bonus

Επίθεσης και

Άμυνας
Μυστικιστές


Δεν υπάρχει αμυντικό bonus

Μη διαθέσιμες
Ομάδα
Αποστολές
Δεν απαιτείται σε κάποια αποστολή
Ρίξιμο Όπλων
Ρίξιμο Πανοπλιών
Ρίξιμο Άλλων
Δεν ρίχνονται όπλα από αυτό το τέρας
Δεν ρίχνονται πανοπλίες από αυτό το τέρας
Δεν υπάρχουν αλλα ριξίματα απο αυτό το τέρας
Πρόσθετες πληροφορίες< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Εσώτερος Επικλητής (Επίπεδο 25)