Εσώτερος Βασανιστής (Επίπεδο 20)

< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Εσώτερος Βασανιστής (Επίπεδο 20)
Εσώτερος Βασανιστής (Επίπεδο 20)
Εικόνα
Αναγεννήσεις

Εσώτερος Βασανιστής (Επίπεδο 20).png

Επίπεδο
20
Στάδιο
1
EXP
500
Bonus

Επίθεσης και

Άμυνας
Μυστικιστές


Δεν υπάρχει αμυντικό bonus

Μη διαθέσιμες
Ομάδα
Αποστολές
Δεν απαιτείται σε κάποια αποστολή
Ρίξιμο Όπλων
Ρίξιμο Πανοπλιών
Ρίξιμο Άλλων
Πρόσθετες πληροφορίες
  • Αναγεννάται από το Μυστηριώδες Κουτί.
  • Επιτίθεται από μόνος του.
  • Μπορεί να κάνει Κρίσιμο Χτύπημα.
  • Διαθέτει υψηλή ταχύτητα κίνησης.< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Εσώτερος Βασανιστής (Επίπεδο 20)