Δυνατό χτύπημα

Όλες οι τιμές αφορούν παίχτη στο επίπεδο 99 χωρίς εξοπλισμό με στατιστικά – VIT: 90; INT: 40; STR: 90; DEX: 90!
Πληροφορίες και τιμές
Επίπεδο: Δυνατό χτύπημα.png
1:
Δυνατό χτύπημα-M.png
Master 1:
Δυνατό χτύπημα-G.png
Grand Master 1:
Δυνατό χτύπημα-P.png
Perfect Master:
Δύναμη Επίθεσης 957-957 1751-1751 2315-2315 3074-3074
Χρόνος Φόρτωσης 15 15 15 15
Απαιτούμενοι Πόντοι Μαγείας(SP) 67 135 183 247
Η ικανότητα ενισχύεται από:

Δύναμη (++), Ευκινησία (+), Ζωτικότητα (0/+)

In-Game Περιγραφή:

Επίθεση Διάτρησης
Επίθεση σε Πολλαπλούς Στόχους

Ονόματα Ικανότητας:

Κανονικό: Δυνατό χτύπημα
Master: Δυνατό χτύπημα της Τίγρης
Grand Master: Δυνατό χτύπημα του Δράκου
Perfect Master: Δυνατό χτύπημα

Κλάση Χαρακτήρα:

Πολεμιστές Πνεύματος

Τύπος Ικανότητας:

Φυσική Επίθεση

Επίδραση:

Κατά μέτωπο επίθεση

links
Δυνατό χτύπημα πρακτικά:

Απροσδιόριστο

Δυνατό χτύπημα σε δράση:

Δυνατό χτύπημα-Επίπεδα.jpg