Δηλητ. Αράχνη Μαχητής

< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Δηλητ. Αράχνη Μαχητής
Δηλητ. Αράχνη Μαχητής
Εικόνα
Αναγεννήσεις

Δηλητ. Αράχνη Μαχητής.png

Επίπεδο
58
Στάδιο
4
EXP
5.028
Bonus

Επίθεσης και

Άμυνας
Δεν υπάρχει επιθετικό bonus


Δεν υπάρχει αμυντικό bonus

Ομάδα
Αποστολές
Ρίξιμο Όπλων
Ρίξιμο Πανοπλιών
Ρίξιμο Άλλων
Πρόσθετες πληροφορίες

Kuahklo Dong< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Δηλητ. Αράχνη Μαχητής