Γκρι Λύκος

Γκρι Λύκος
Εικόνα
Αναγεννήσεις

Γκρι Λύκος.png

Επίπεδο
13
Στάδιο
1
EXP
159
Bonus

Επίθεσης και

Άμυνας
Ζώα


Δεν υπάρχει αμυντικό bonus

Ομάδα
Αποστολές
Ρίξιμο Όπλων
Ρίξιμο Πανοπλιών
Ρίξιμο Άλλων
Πρόσθετες πληροφορίες
  • Μοιάζει ακριβώς όπως με τον Αλφα Γκρι Λύκο
  • Αυτά είναι τα σημεία στο χάρτη στα οποία μπορεί να βρεθεί:

Pyungmoo Joan