Βρες τα λουλούδια

Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png Βρες τα λουλούδια Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png - Απαιτούμενο Επίπεδο 31
Δίνεται Από
Αμοιβή Αποστολής
Απαιτούμενα Αντικείμενα
Απαιτούμενες Αποστολές
Βήματα για την ολοκλήρωση
Λύση
Αρχικά μίλησε στον Huahn-So για να μάθεις τι τον ταλαιπωρεί. Μετά πήγαινε στην Ariyoung και μετά πάλι στον Huahn-So. Πάρε τα
Background.png
Λουλούδια.png
Λουλούδια από τα Ανώνυμα Λουλούδια (Χάρτη 1) και δώσε τα στον Huahn-So για να ολοκληρωθεί η αποστολή.