Βιβλίο του Uriel

Βιβλίο του Uriel

Εικόνες
Βιβλίο του Uriel.png
Background.png
Βιβλίο του Uriel.png
Περιγραφή
Βιβλίο του Uriel
Λειτουργία

Αντικείμενο Αποστολής

Αποστολές
Πηγή
Άλλο
Ανταλλάξιμο Μπορεί να
NPC Ανταλλαγή Κατάστημα Ριχτεί Αποθηκευτεί Στοιβαχτεί
Ναι.png Ναι.png Ναι.png Ναι.png Ναι.png Όχι.pngNo


Μπορεί να πέσει παραπάνω από 1 φορά.

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲