Βιβλίο Νέου Κατοικιδίου

Βιβλίο Νέου Κατοικιδίου

Εικόνες
Βιβλίο Νέου Κατοικιδίου.png
Background.png
Βιβλίο Νέου Κατοικιδίου.png
Περιγραφή
Βιβλίο Νέου Κατοικιδίου
Λειτουργία

Απαιτείται για την εξέλιξη του κατοικίδιου σε Άγριο στο επίπεδο 40. Απαιτούνται αντικείμενα για την εξέλιξη, βλ. περιγραφή.

Αποστολές

Αυτό το αντικείμενο δεν χρησιμοποιείται σε αποστολές.

Πηγή
Άλλο
Ανταλλάξιμο Μπορεί να
NPC Ανταλλαγή Κατάστημα Ριχτεί Αποθηκευτεί Στοιβαχτεί
Ναι.png Ναι.png Ναι.png Ναι.png Ναι.png Ναι.png


Δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες γι αυτό το αντικείμενο.

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲