Βιβλίο Αποστολών-Ειδικό

Βιβλίο Αποστολών-Ειδικό

Εικόνες
Βιβλίο Αποστολών-Ειδικό.png
Background.png
Βιβλίο Αποστολών-Ειδικό.png
Περιγραφή
Βιβλίο Αποστολών-Ειδικό
Λειτουργία

Όταν το χρησιμοποιείτε θα έχετε κάποιες ειδικές αποστολές για να ολοκληρώσετε.

Αποστολές

Αυτό το αντικείμενο δεν χρησιμοποιείται σε αποστολές.

Πηγή
Άλλο
Ανταλλάξιμο Μπορεί να
NPC Ανταλλαγή Κατάστημα Ριχτεί Αποθηκευτεί Στοιβαχτεί
Ναι.png Ναι.png Ναι.png Ναι.png Ναι.png Όχι.pngNo


  • Μπορείτε να έχετε ενεργό μόνο ένα βιβλίο αποστολών την φορά, δεν έχει σημασία το επίπεδο δυσκολίας
  • Η πιθανότητα για να λάβετε Λίθο Ψυχής είναι 8%.

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲