Βίαιος Κόκκινος Αρχηγός

< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Βίαιος Κόκκινος Αρχηγός
Βίαιος Κόκκινος Αρχηγός
Εικόνα
Αναγεννήσεις

Βίαιος Κόκκινος Αρχηγός.png

Επίπεδο
107
Στάδιο
5
EXP
103.707
Bonus

Επίθεσης και

Άμυνας
Ημιάνθρωποι


Αντίσταση Αστραπής

Δεν υπάρχει άλλο αμυντικό bonus

Ομάδα
Αποστολές
Δεν απαιτείται σε κάποια αποστολή
Ρίξιμο Όπλων
Ρίξιμο Πανοπλιών
Ρίξιμο Άλλων
Πρόσθετες πληροφορίες
  • Πιθανότητα Λιποθυμίας.
  • Λίγο πριν πέσει, η ζημιά που δέχεται πέφτει στο μισό ενώ προκαλεί πολύ περισσότερη ζημιά.
  • Αυτά είναι τα σημεία του χάρτη στα οποία μπορεί να βρεθεί:

Βουνά Κεραυνού< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Βίαιος Κόκκινος Αρχηγός