Αποκάλυψε το Μυστικό 2

Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png Αποκάλυψε το Μυστικό 2 Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png
Βιβλίο Αποστολών
Αποστολή
Πιθανές Αμοιβές Αποστολής
Περιοχή Αποστολής
Κείμενο Αποστολής
Ανακαλύψαμε ένα μυστικό δωμάτιο στο Φρούριο των Κοκκινοδράκων. Τα τέρατα εκεί είναι πολύ επικίνδυνα κι επιτίθενται αμέσως σε κάθε εισβολέα. Να προσέχεις όταν θα τα πλησιάζεις.