Αγριόχοιρος

Αγριόχοιρος
Εικόνα
Αναγεννήσεις

Αγριόχοιρος.png

Επίπεδο
7
Στάδιο
1
EXP
87
Bonus

Επίθεσης και

Άμυνας
Ζώα


Δεν υπάρχει αμυντικό bonus

Ομάδα
Αποστολές
Ρίξιμο Όπλων
Ρίξιμο Πανοπλιών
Ρίξιμο Άλλων
Πρόσθετες πληροφορίες

Pyungmoo Yongan Joan