Kyuk-Jan Μ.Θύελλας

Kyuk-Jan Μ.Θύελλας
Εικόνα
Αναγεννήσεις

Kyuk-Jan Μ.Θύελλας.png

Επίπεδο
38
Στάδιο
4
EXP
3314
Bonus

Επίθεσης και

Άμυνας
Ημιάνθρωποι


Δεν υπάρχει αμυντικό bonus

Ομάδα
Αποστολές
Δεν απαιτείται σε κάποια αποστολή
Ρίξιμο Όπλων
Ρίξιμο Πανοπλιών
Ρίξιμο Άλλων
Πρόσθετες πληροφορίες
  • Βρίσκεται μόνο του πολύ σπάνια.
  • Πιθανότητα Λιποθυμίας
  • Ρίχνει συνήθως είδη μεγαλύτερα από το +0.
  • Δεν πρέπει να συγχέεται με τον Σατανικό Kyuk-Jang ο οποίος βρίσκεται σε ομάδα των 3 και έχει διαφορετικό χρωματισμό.
  • Είναι ισχυρότερος απο έναν Σατανικό Kyuk-Jang.
  • Αυτά είναι τα σημεία στον χάρτη στα οποία μπορεί να βρεθεί:

Bakra Bokjung Jayang-Kyuk