Χρυσά Παπούτσια

< Metin2Wiki < Παπούτσια < Χρυσά Παπούτσια
Χρυσά Παπούτσια
Εικόνες
Πληροφορίες
Χρυσά Παπούτσια.png
Background.png
Χρυσά Παπούτσια.png
Επίπεδο
34

Χαρακτήρες: Πολεμιστής Ninja Sura Shaman Λυκανός
Τιμή Αγοράς: Δεν είναι διαθέσιμα σε NPC

Πηγή


Βελτίωση αντικειμένων και στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

1.00016px-Yang.png

2.00016px-Yang.png

4.00016px-Yang.png

8.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Χρυσά Παπούτσια+0
Από Επίπεδο: 34
Ταχύτητα κίνησης 3%
Άμυνα 4
Μεγ. Αντοχή +20
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Χρυσά Παπούτσια+1
Από Επίπεδο: 34
Ταχύτητα κίνησης 3%
Άμυνα 4
Μεγ. Αντοχή +30
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Χρυσά Παπούτσια+2
Από Επίπεδο: 34
Ταχύτητα κίνησης 3%
Άμυνα 4
Μεγ. Αντοχή +45
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Χρυσά Παπούτσια+3
Από Επίπεδο: 34
Ταχύτητα κίνησης 3%
Άμυνα 4
Μεγ. Αντοχή +70
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Χρυσά Παπούτσια+4
Από Επίπεδο: 34
Ταχύτητα κίνησης 3%
Άμυνα 4
Μεγ. Αντοχή +100
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν

13.00016px-Yang.png
2x Μενταγιόν Ορκ.png

20.00016px-Yang.png
2x Ουρά Σκορπιού.png

40.00016px-Yang.png
2x Βελόνα Σκορπιού.png 1x Ψαροκόκκαλο.png

70.00016px-Yang.png
2x Νύχι Σκορπιού.png 1x Όστρακο.png

120.00016px-Yang.png
2x Αυγά Αράχνης.png 1x Όστρακο.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Χρυσά Παπούτσια+5
Από Επίπεδο: 34
Ταχύτητα κίνησης 3%
Άμυνα 4
Μεγ. Αντοχή +150
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Χρυσά Παπούτσια+6
Από Επίπεδο: 34
Ταχύτητα κίνησης 3%
Άμυνα 4
Μεγ. Αντοχή +230
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Χρυσά Παπούτσια+7
Από Επίπεδο: 34
Ταχύτητα κίνησης 3%
Άμυνα 4
Μεγ. Αντοχή +350
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Χρυσά Παπούτσια+8
Από Επίπεδο: 34
Ταχύτητα κίνησης 3%
Άμυνα 4
Μεγ. Αντοχή +530
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Χρυσά Παπούτσια+9
Από Επίπεδο: 34
Ταχύτητα κίνησης 3%
Άμυνα 4
Μεγ. Αντοχή +800
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Παπούτσια < Χρυσά Παπούτσια