Χατζάρα

< Metin2Wiki < Όπλα < Χατζάρα

Επίπεδο 10 Σπαθί

Εικόνες
Πληροφορία
IG-Χατζάρα.jpg
Background.pngBackground.png
Χατζάρα.png

Χαρακτήρες: Πολεμιστής Ninja Sura
Τιμή Αγοράς: Δεν είναι διαθέσιμο σε NPC
Υποδοχές: 1 υποδοχές για λίθοι πνεύματος

ΠηγήΒελτίωση Αντικειμένων και Στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

60016px-Yang.png

1.20016px-Yang.png

2.50016px-Yang.png

5.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Χατζάρα+0
Από Επ.: 10
Αξία Επίθεσης 20–24
Αξία Μαγ. Επίθεσης 20–24
Ταχύτητα Επίθεσης 24%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Χατζάρα+1
Από Επ.: 10
Αξία Επίθεσης 27–31
Αξία Μαγ. Επίθεσης 27–31
Ταχύτητα Επίθεσης 24%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Χατζάρα+2
Από Επ.: 10
Αξία Επίθεσης 34–38
Αξία Μαγ. Επίθεσης 34–38
Ταχύτητα Επίθεσης 24%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Χατζάρα+3
Από Επ.: 10
Αξία Επίθεσης 41–45
Αξία Μαγ. Επίθεσης 41–45
Ταχύτητα Επίθεσης 24%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Χατζάρα+4
Από Επ.: 10
Αξία Επίθεσης 48–52
Αξία Μαγ. Επίθεσης 48–52
Ταχύτητα Επίθεσης 24%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura

10.00016px-Yang.png

20.00016px-Yang.png

30.00016px-Yang.png
1x Δέρμα Ποδιού Αρκούδας.png

45.00016px-Yang.png
2x Άσπρη Κορδέλα Μαλλιών+.png

75.00016px-Yang.png
2x Σπασμένη Πορσελάνη.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Χατζάρα+5
Από Επ.: 10
Αξία Επίθεσης 55–59
Αξία Μαγ. Επίθεσης 55–59
Ταχύτητα Επίθεσης 24%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Χατζάρα+6
Από Επ.: 10
Αξία Επίθεσης 62–66
Αξία Μαγ. Επίθεσης 62–66
Ταχύτητα Επίθεσης 24%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Χατζάρα+7
Από Επ.: 10
Αξία Επίθεσης 69–73
Αξία Μαγ. Επίθεσης 69–73
Ταχύτητα Επίθεσης 24%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Χατζάρα+8
Από Επ.: 10
Αξία Επίθεσης 76–80
Αξία Μαγ. Επίθεσης 76–80
Ταχύτητα Επίθεσης 24%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Χατζάρα+9
Από Επ.: 10
Αξία Επίθεσης 83–87
Αξία Μαγ. Επίθεσης 83–87
Ταχύτητα Επίθεσης 24%
[ Φοριέται ]
Πολεμιστής Νίντζα Sura

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Όπλα < Χατζάρα