Χάλκινο Περιδέραιο

< Metin2Wiki < Περιδέραια < Χάλκινο Περιδέραιο
Χάλκινο Περιδέραιο
Εικόνες
Πληροφορίες
Χάλκινο Περιδέραιο.png
Background.png
Χάλκινο Περιδέραιο.png
Επίπεδο
8
Ορυκτό
Background.png
Χαλκός.png

Χαρακτήρες: Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Τιμή Αγοράς: Δεν είναι διαθέσιμο σε NPC

Χρησιμοποιώντας ένα Διαμάντι.png Διαμάντι είναι δυνατό να ανοίξετε μέχρι 3 υποδοχές, σε αυτές τις υποδοχές μπορείτε να τοποθετήσετε ένα Χαλκός.png Χαλκός για να βελτιώσετε τα βασικά στατιστικά.

Πηγή


Βελτίωση αντικειμένων και στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

60016px-Yang.png

1.20016px-Yang.png

2.50016px-Yang.png

5.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Χάλκινο Περιδέραιο+0
Από Επίπεδο: 8
Ταχ. Μαγείας 2%
Αντίσταση Αστραπής 1%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Χαλκός.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Αντ. Αστραπής 1%
Background Ore.png
Χαλκός.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Αντ. Αστραπής 1%
Background Ore.png
Χαλκός.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Αντ. Αστραπής 1%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Χάλκινο Περιδέραιο+1
Από Επίπεδο: 8
Ταχ. Μαγείας 4%
Αντίσταση Αστραπής 2%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Χαλκός.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Αντ. Αστραπής 1%
Background Ore.png
Χαλκός.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Αντ. Αστραπής 1%
Background Ore.png
Χαλκός.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Αντ. Αστραπής 1%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Χάλκινο Περιδέραιο+2
Από Επίπεδο: 8
Ταχ. Μαγείας 6%
Αντίσταση Αστραπής 3%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Χαλκός.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Αντ. Αστραπής 1%
Background Ore.png
Χαλκός.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Αντ. Αστραπής 1%
Background Ore.png
Χαλκός.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Αντ. Αστραπής 1%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Χάλκινο Περιδέραιο+3
Από Επίπεδο: 8
Ταχ. Μαγείας 8%
Αντίσταση Αστραπής 4%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Χαλκός.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Αντ. Αστραπής 1%
Background Ore.png
Χαλκός.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Αντ. Αστραπής 1%
Background Ore.png
Χαλκός.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Αντ. Αστραπής 1%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Χάλκινο Περιδέραιο+4
Από Επίπεδο: 8
Ταχ. Μαγείας 10%
Αντίσταση Αστραπής 5%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Χαλκός.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Αντ. Αστραπής 1%
Background Ore.png
Χαλκός.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Αντ. Αστραπής 1%
Background Ore.png
Χαλκός.png
Ταχ. Μαγείας 2%
Αντ. Αστραπής 1%


10.00016px-Yang.png

20.00016px-Yang.png

30.00016px-Yang.png
2x Γούνα Λύκου+.png

45.00016px-Yang.png
2x Κόκκινη Κορδέλα Μαλλιών.png

75.00016px-Yang.png
2x Διακοσμητικό Τσιμπιδάκι.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Χάλκινο Περιδέραιο+5
Από Επίπεδο: 8
Ταχ. Μαγείας 12%
Αντίσταση Αστραπής 6%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Χαλκός.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Αντ. Αστραπής 1%
Background Ore.png
Χαλκός.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Αντ. Αστραπής 1%
Background Ore.png
Χαλκός.png
Ταχ. Μαγείας 2%
Αντ. Αστραπής 1%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Χάλκινο Περιδέραιο+6
Από Επίπεδο: 8
Ταχ. Μαγείας 14%
Αντίσταση Αστραπής 7%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Χαλκός.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Αντ. Αστραπής 1%
Background Ore.png
Χαλκός.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Αντ. Αστραπής 1%
Background Ore.png
Χαλκός.png
Ταχ. Μαγείας 3%
Αντ. Αστραπής 1%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Χάλκινο Περιδέραιο+7
Από Επίπεδο: 8
Ταχ. Μαγείας 16%
Αντίσταση Αστραπής 8%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Χαλκός.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Αντ. Αστραπής 1%
Background Ore.png
Χαλκός.png
Ταχ. Μαγείας 2%
Αντ. Αστραπής 1%
Background Ore.png
Χαλκός.png
Ταχ. Μαγείας 3%
Αντ. Αστραπής 1%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Χάλκινο Περιδέραιο+8
Από Επίπεδο: 8
Ταχ. Μαγείας 18%
Αντίσταση Αστραπής 9%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Χαλκός.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Αντ. Αστραπής 1%
Background Ore.png
Χαλκός.png
Ταχ. Μαγείας 2%
Αντ. Αστραπής 1%
Background Ore.png
Χαλκός.png
Ταχ. Μαγείας 4%
Αντ. Αστραπής 1%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Χάλκινο Περιδέραιο+9
Από Επίπεδο: 8
Ταχ. Μαγείας 20%
Αντίσταση Αστραπής 10%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Χαλκός.png
Ταχ. Μαγείας 2%
Αντ. Αστραπής 1%
Background Ore.png
Χαλκός.png
Ταχ. Μαγείας 2%
Αντ. Αστραπής 1%
Background Ore.png
Χαλκός.png
Ταχ. Μαγείας 4%
Αντ. Αστραπής 2%


▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Κατηγορία:Περιδέραια < Χάλκινο Περιδέραιο