Χάλκινη Καμπάνα

< Metin2Wiki < Όπλα < Σαμάνοι/Όπλα < Χάλκινη Καμπάνα

Επίπεδο 10 Καμπάνα

Εικόνες
Πληροφορία
IG-Χάλκινη Καμπάνα.jpg
Background.png
Χάλκινη Καμπάνα.png

Χαρακτήρες: Shaman
Τιμή Αγοράς: Δεν διατίθεται σε NPC
Υποδοχές: 1 υποδοχές για λίθοι πνεύματος

ΠηγήΒελτίωση Αντικειμένων και Στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

60016px-Yang.png

1.20016px-Yang.png

2.50016px-Yang.png

5.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Χάλκινη Καμπάνα+0
Από Επ.: 10
Αξία Επίθεσης 13-15
Αξία Μαγ. Επίθεσης 10-18
Ταχύτητα Επίθεσης 32%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Χάλκινη Καμπάνα+1
Από Επ.: 10
Αξία Επίθεσης 20-22
Αξία Μαγ. Επίθεσης 17-25
Ταχύτητα Επίθεσης 32%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Χάλκινη Καμπάνα+2
Από Επ.: 10
Αξία Επίθεσης 27-29
Αξία Μαγ. Επίθεσης 24-32
Ταχύτητα Επίθεσης 32%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Χάλκινη Καμπάνα+3
Από Επ.: 10
Αξία Επίθεσης 34-36
Αξία Μαγ. Επίθεσης 31-39
Ταχύτητα Επίθεσης 32%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Χάλκινη Καμπάνα+4
Από Επ.: 10
Αξία Επίθεσης 41-43
Αξία Μαγ. Επίθεσης 38-46
Ταχύτητα Επίθεσης 32%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος

10.00016px-Yang.png

20.00016px-Yang.png

30.00016px-Yang.png
2x Κύστη Αρκούδας+.png

45.00016px-Yang.png
2x Κόκκινη Κορδέλα Μαλλιών.png

75.00016px-Yang.png
2x Διακοσμητικό Τσιμπιδάκι.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Χάλκινη Καμπάνα+5
Από Επ.: 10
Αξία Επίθεσης 48-50
Αξία Μαγ. Επίθεσης 45-53
Ταχύτητα Επίθεσης 32%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Χάλκινη Καμπάνα+6
Από Επ.: 10
Αξία Επίθεσης 55-57
Αξία Μαγ. Επίθεσης 52-60
Ταχύτητα Επίθεσης 32%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Χάλκινη Καμπάνα+7
Από Επ.: 10
Αξία Επίθεσης 62-64
Αξία Μαγ. Επίθεσης 59-67
Ταχύτητα Επίθεσης 32%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Χάλκινη Καμπάνα+8
Από Επ.: 10
Αξία Επίθεσης 69-71
Αξία Μαγ. Επίθεσης 66-74
Ταχύτητα Επίθεσης 32%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Χάλκινη Καμπάνα+9
Από Επ.: 10
Αξία Επίθεσης 76-78
Αξία Μαγ. Επίθεσης 73-81
Ταχύτητα Επίθεσης 32%
[ Φοριέται ]
Σαμάνος

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Όπλα < Χάλκινη Καμπάνα