Φωλιά της Μέλεϊ

Φωλιά της Μέλεϊ-Panorama.jpg


Flag neutral.png Φωλιά της Μέλεϊ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
  • Η πρόσβαση στον χάρτη είναι μόνο για συντεχνίες.
  • Ο αρχηγός της συντεχνίας πρέπει να κάνει εγγραφή για να έχει πρόσβαση στη φωλιά (η συντεχνία πρέπει να είναι από επίπεδο 3 και πάνω, η είσοδος κοστίζει 600 πόντους κατάταξης).
  • Ο μέγιστος αριθμός των μελών της συντεχνίας οποιουδήποτε επιπέδου που μπορούν να μπουν είναι 16.
  • Μπορούν να μπουν όσα μέλη έχει ορίσει ο αρχηγός ως πολεμιστές από τις καταστάσεις μελών της συντεχνίας.
  • Τα άτομα που συμμετέχουν πρέπει να καταστρέψουν τα 4 Αγάλματα του Δράκου σε διάστημα της 1 ώρας και να αντέξουν έναν αριθμό από προκλήσεις.
  • Ο χρόνος επαναφοράς της φωλιάς είναι 3 ώρες.
  • Αν είναι επιτυχής ο γύρος, 600 πόντοι κατάταξης επιστρέφονται στην συντεχνία. Αν δεν ολοκληρωθεί ο γύρος τότε επιστρέφονται 300 πόντοι κατάταξης.
  • Μετά την ολοκλήρωση της πίστας, κάθε συμμετέχων μπορεί να διαλέξει ανάμεσα στα 2 κουτιά:
Background.png
Σεντούκι βασίλ. Μέλεϊ.png
Σεντούκι βασίλ. Μέλεϊ
Background.png
Σεντούκι Δρακοφυλάκων.png
Σεντούκι Δρακοφυλάκων
Διαδραστικός Χάρτης
Φωλιά της Μέλεϊ-Χάρτης.png
Metins
Τέρατα
Αρχηγοί
NPC's
Φλέβες
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες Φλέβες σε αυτό το χάρτη


Άλλες πληροφορίες
Περιγραφή τεράτων
Περιοχές αναγέννησης Metin

Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα για τα τέρατα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη εικόνα για περιοχές αναγέννησης Metin

Διπλανές Περιοχές
Γέρος
Μεταβιβαστής
Δεν υπάρχει Γέρος σε αυτήν την περιοχή.
Δεν υπάρχει Μεταβιβαστής σε αυτήν την περιοχή.