Φυλαχτά

Φυλαχτό φωτιάς
Φυλαχτό φωτιάς
Φυλαχτό φωτιάς.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Μέγιστα μπόνους: 6


BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +25 +39 +79 +119 +159 +200
Επίπεδο: 20 20 20 20 20 20 30 40 50 60
Δύναμη φωτιάς: - +1% +2% +3% +25% +39% +79% +119% +159% +200%
Yang 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - 10x
Background.png
Στοιχειακό άνθος.png
10x
Background.png
Στοιχειακό άνθος.png
10x
Background.png
Στοιχειακό άνθος.png
10x
Background.png
Στοιχειακό άνθος.png
10x
Background.png
Στοιχειακό άνθος.png
10x
Background.png
Στοιχειακό άνθος.png
10x
Background.png
Στοιχειακό άνθος.png
10x
Background.png
Στοιχειακό άνθος.png
10x
Background.png
Στοιχειακό άνθος.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - 1x
Background.png
Φυλαχτό φωτιάς.png

+0
1x
Background.png
Φυλαχτό φωτιάς.png

+0
1x
Background.png
Φυλαχτό φωτιάς.png

+0
1x
Background.png
Φυλαχτό φωτιάς.png

+0
1x
Background.png
Φυλαχτό φωτιάς.png

+0
1x
Background.png
Φυλαχτό φωτιάς.png

+0
1x
Background.png
Φυλαχτό φωτιάς.png

+0
1x
Background.png
Φυλαχτό φωτιάς.png

+0
1x
Background.png
Φυλαχτό φωτιάς.png

+0
Αντικείμενο Αναβάθμισης 3 : - 1x
Background.png
Κόσμημα.png
1x
Background.png
Κόσμημα.png
1x
Background.png
Κόσμημα.png
1x
Background.png
Κόσμημα.png
1x
Background.png
Κόσμημα.png
1x
Background.png
Κόσμημα.png
1x
Background.png
Κόσμημα.png
1x
Background.png
Κόσμημα.png
1x
Background.png
Κόσμημα.png
Φυλαχτό πάγου
Φυλαχτό πάγου
Φυλαχτό πάγου.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Μέγιστα μπόνους: 6


BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +25 +39 +79 +119 +159 +200
Επίπεδο: 20 20 20 20 20 20 30 40 50 60
Δύναμη πάγου: - +1% +2% +3% +25% +39% +79% +119% +159% +200%
Yang 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - 10x
Background.png
Στοιχειακό άνθος.png
10x
Background.png
Στοιχειακό άνθος.png
10x
Background.png
Στοιχειακό άνθος.png
10x
Background.png
Στοιχειακό άνθος.png
10x
Background.png
Στοιχειακό άνθος.png
10x
Background.png
Στοιχειακό άνθος.png
10x
Background.png
Στοιχειακό άνθος.png
10x
Background.png
Στοιχειακό άνθος.png
10x
Background.png
Στοιχειακό άνθος.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - 1x
Background.png
Φυλαχτό πάγου.png

+0
1x
Background.png
Φυλαχτό πάγου.png

+0
1x
Background.png
Φυλαχτό πάγου.png

+0
1x
Background.png
Φυλαχτό πάγου.png

+0
1x
Background.png
Φυλαχτό πάγου.png

+0
1x
Background.png
Φυλαχτό πάγου.png

+0
1x
Background.png
Φυλαχτό πάγου.png

+0
1x
Background.png
Φυλαχτό πάγου.png

+0
1x
Background.png
Φυλαχτό πάγου.png

+0
Αντικείμενο Αναβάθμισης 3 : - 1x
Background.png
Κόσμημα.png
1x
Background.png
Κόσμημα.png
1x
Background.png
Κόσμημα.png
1x
Background.png
Κόσμημα.png
1x
Background.png
Κόσμημα.png
1x
Background.png
Κόσμημα.png
1x
Background.png
Κόσμημα.png
1x
Background.png
Κόσμημα.png
1x
Background.png
Κόσμημα.png
Φυλαχτό γης
Φυλαχτό γης
Φυλαχτό γης.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Μέγιστα μπόνους: 6


BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +25 +39 +79 +119 +159 +200
Επίπεδο: 20 20 20 20 20 20 30 40 50 60
Δύναμη γης: - +1% +2% +3% +25% +39% +79% +119% +159% +200%
Yang 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - 10x
Background.png
Στοιχειακό άνθος.png
10x
Background.png
Στοιχειακό άνθος.png
10x
Background.png
Στοιχειακό άνθος.png
10x
Background.png
Στοιχειακό άνθος.png
10x
Background.png
Στοιχειακό άνθος.png
10x
Background.png
Στοιχειακό άνθος.png
10x
Background.png
Στοιχειακό άνθος.png
10x
Background.png
Στοιχειακό άνθος.png
10x
Background.png
Στοιχειακό άνθος.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - 1x
Background.png
Φυλαχτό γης.png

+0
1x
Background.png
Φυλαχτό γης.png

+0
1x
Background.png
Φυλαχτό γης.png

+0
1x
Background.png
Φυλαχτό γης.png

+0
1x
Background.png
Φυλαχτό γης.png

+0
1x
Background.png
Φυλαχτό γης.png

+0
1x
Background.png
Φυλαχτό γης.png

+0
1x
Background.png
Φυλαχτό γης.png

+0
1x
Background.png
Φυλαχτό γης.png

+0
Αντικείμενο Αναβάθμισης 3 : - 1x
Background.png
Κόσμημα.png
1x
Background.png
Κόσμημα.png
1x
Background.png
Κόσμημα.png
1x
Background.png
Κόσμημα.png
1x
Background.png
Κόσμημα.png
1x
Background.png
Κόσμημα.png
1x
Background.png
Κόσμημα.png
1x
Background.png
Κόσμημα.png
1x
Background.png
Κόσμημα.png
Σκοτεινό φυλαχτό
Σκοτεινό φυλαχτό
Σκοτεινό φυλαχτό.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Μέγιστα μπόνους: 6


BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +25 +39 +79 +119 +159 +200
Επίπεδο: 20 20 20 20 20 20 30 40 50 60
Δύναμη σκότους: - +1% +2% +3% +25% +39% +79% +119% +159% +200%
Yang 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - 10x
Background.png
Στοιχειακό άνθος.png
10x
Background.png
Στοιχειακό άνθος.png
10x
Background.png
Στοιχειακό άνθος.png
10x
Background.png
Στοιχειακό άνθος.png
10x
Background.png
Στοιχειακό άνθος.png
10x
Background.png
Στοιχειακό άνθος.png
10x
Background.png
Στοιχειακό άνθος.png
10x
Background.png
Στοιχειακό άνθος.png
10x
Background.png
Στοιχειακό άνθος.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - 1x
Background.png
Σκοτεινό φυλαχτό.png

+0
1x
Background.png
Σκοτεινό φυλαχτό.png

+0
1x
Background.png
Σκοτεινό φυλαχτό.png

+0
1x
Background.png
Σκοτεινό φυλαχτό.png

+0
1x
Background.png
Σκοτεινό φυλαχτό.png

+0
1x
Background.png
Σκοτεινό φυλαχτό.png

+0
1x
Background.png
Σκοτεινό φυλαχτό.png

+0
1x
Background.png
Σκοτεινό φυλαχτό.png

+0
1x
Background.png
Σκοτεινό φυλαχτό.png

+0
Αντικείμενο Αναβάθμισης 3 : - 1x
Background.png
Κόσμημα.png
1x
Background.png
Κόσμημα.png
1x
Background.png
Κόσμημα.png
1x
Background.png
Κόσμημα.png
1x
Background.png
Κόσμημα.png
1x
Background.png
Κόσμημα.png
1x
Background.png
Κόσμημα.png
1x
Background.png
Κόσμημα.png
1x
Background.png
Κόσμημα.png
Φυλαχτό ανέμου
Φυλαχτό ανέμου
Φυλαχτό ανέμου.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Μέγιστα μπόνους: 6


BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +25 +39 +79 +119 +159 +200
Επίπεδο: 20 20 20 20 20 20 30 40 50 60
Δύναμη ανέμου: - +1% +2% +3% +25% +39% +79% +119% +159% +200%
Yang 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Αντικείμενο Αναβάθμισης 1 : - 10x
Background.png
Στοιχειακό άνθος.png
10x
Background.png
Στοιχειακό άνθος.png
10x
Background.png
Στοιχειακό άνθος.png
10x
Background.png
Στοιχειακό άνθος.png
10x
Background.png
Στοιχειακό άνθος.png
10x
Background.png
Στοιχειακό άνθος.png
10x
Background.png
Στοιχειακό άνθος.png
10x
Background.png
Στοιχειακό άνθος.png
10x
Background.png
Στοιχειακό άνθος.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - 1x
Background.png
Φυλαχτό ανέμου.png

+0
1x
Background.png
Φυλαχτό ανέμου.png

+0
1x
Background.png
Φυλαχτό ανέμου.png

+0
1x
Background.png
Φυλαχτό ανέμου.png

+0
1x
Background.png
Φυλαχτό ανέμου.png

+0
1x
Background.png
Φυλαχτό ανέμου.png

+0
1x
Background.png
Φυλαχτό ανέμου.png

+0
1x
Background.png
Φυλαχτό ανέμου.png

+0
1x
Background.png
Φυλαχτό ανέμου.png

+0
Αντικείμενο Αναβάθμισης 3 : - 1x
Background.png
Κόσμημα.png
1x
Background.png
Κόσμημα.png
1x
Background.png
Κόσμημα.png
1x
Background.png
Κόσμημα.png
1x
Background.png
Κόσμημα.png
1x
Background.png
Κόσμημα.png
1x
Background.png
Κόσμημα.png
1x
Background.png
Κόσμημα.png
1x
Background.png
Κόσμημα.png
Φυλαχτό αστραπής
Φυλαχτό αστραπής
Φυλαχτό αστραπής.png
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τιμή
Δεν διατίθεται σε NPC

Μέγιστα μπόνους: 6


BoardNewM.png +0 +1 +2 +3 +25 +39 +79 +119 +159 +200
Επίπεδο: 20 20 20 20 20 20 30 40 50 60
Δύναμη αστραπών: - +1% +2% +3% +25% +39% +79% +119% +159% +200%
Yang 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Αντίκείμενο Αναβάθμισης 1 : - 10x
Background.png
Στοιχειακό άνθος.png
10x
Background.png
Στοιχειακό άνθος.png
10x
Background.png
Στοιχειακό άνθος.png
10x
Background.png
Στοιχειακό άνθος.png
10x
Background.png
Στοιχειακό άνθος.png
10x
Background.png
Στοιχειακό άνθος.png
10x
Background.png
Στοιχειακό άνθος.png
10x
Background.png
Στοιχειακό άνθος.png
10x
Background.png
Στοιχειακό άνθος.png
Αντικείμενο Αναβάθμισης 2 : - 1x
Background.png
Φυλαχτό αστραπής.png

+0
1x
Background.png
Φυλαχτό αστραπής.png

+0
1x
Background.png
Φυλαχτό αστραπής.png

+0
1x
Background.png
Φυλαχτό αστραπής.png

+0
1x
Background.png
Φυλαχτό αστραπής.png

+0
1x
Background.png
Φυλαχτό αστραπής.png

+0
1x
Background.png
Φυλαχτό αστραπής.png

+0
1x
Background.png
Φυλαχτό αστραπής.png

+0
1x
Background.png
Φυλαχτό αστραπής.png

+0
Αντικείμενο Αναβάθμισης 3 : - 1x
Background.png
Κόσμημα.png
1x
Background.png
Κόσμημα.png
1x
Background.png
Κόσμημα.png
1x
Background.png
Κόσμημα.png
1x
Background.png
Κόσμημα.png
1x
Background.png
Κόσμημα.png
1x
Background.png
Κόσμημα.png
1x
Background.png
Κόσμημα.png
1x
Background.png
Κόσμημα.png