Τόξο του Μπλε Δράκου

< Metin2Wiki < Όπλα < Ninja/Όπλα < Τόξο του Μπλε Δράκου

Επίπεδο 70 Τόξο

Εικόνες
Πληροφορία
IG-Τόξο του Μπλε Δράκου.jpg
Background.pngBackground.png
Τόξο του Μπλε Δράκου.png

Χαρακτήρες: Ninja
Τιμή Αγοράς: Δεν διατίθεται σε NPC
Υποδοχές: 3 υποδοχές για λίθοι πνεύματος

Άλλο: Έχει EXP bonus,χρήσιμο στην συλλογή εμπειρίας εν ώρα πολυμορφίας.

ΠηγήΒελτίωση Αντικειμένων και Στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

1.20016px-Yang.png

2.50016px-Yang.png

5.00016px-Yang.png

10.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τόξο του Μπλε Δράκου+0
Από Επ.: 70
Αξία Επίθεσης 187–293
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
Exp-Bonus 2%
[ Φοριέται ]
Νίντζα
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τόξο του Μπλε Δράκου+1
Από Επ.: 70
Αξία Επίθεσης 193–299
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
Exp-Bonus 3%
[ Φοριέται ]
Νίντζα
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τόξο του Μπλε Δράκου+2
Από Επ.: 70
Αξία Επίθεσης 200–306
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
Exp-Bonus 4%
[ Φοριέται ]
Νίντζα
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τόξο του Μπλε Δράκου+3
Από Επ.: 70
Αξία Επίθεσης 208–314
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
Exp-Bonus 5%
[ Φοριέται ]
Νίντζα
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τόξο του Μπλε Δράκου+4
Από Επ.: 70
Αξία Επίθεσης 217–323
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
Exp-Bonus 6%
[ Φοριέται ]
Νίντζα

30.00016px-Yang.png
1x Άγνωστο Φυλαχτό+.png

30.00016px-Yang.png
1x Ενθύμιο του Δαίμονα.png

45.00016px-Yang.png
2x Ενθύμιο του Δαίμονα+.png 1x Άσπρο Μαργαριτάρι.png

90.00016px-Yang.png
2x Βόλος Πάγου.png 1x Μπλε Μαργαριτάρι.png

150.00016px-Yang.png
2x Σύμβολο του Πολεμιστή.png 1x Ματωμένο Μαργαριτάρι.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τόξο του Μπλε Δράκου+5
Από Επ.: 70
Αξία Επίθεσης 227–333
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
Exp-Bonus 8%
[ Φοριέται ]
Νίντζα
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τόξο του Μπλε Δράκου+6
Από Επ.: 70
Αξία Επίθεσης 238–344
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
Exp-Bonus 10%
[ Φοριέται ]
Νίντζα
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τόξο του Μπλε Δράκου+7
Από Επ.: 70
Αξία Επίθεσης 250–356
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
Exp-Bonus 12%
[ Φοριέται ]
Νίντζα
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τόξο του Μπλε Δράκου+8
Από Επ.: 70
Αξία Επίθεσης 263–369
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
Exp-Bonus 15%
[ Φοριέται ]
Νίντζα
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Τόξο του Μπλε Δράκου+9
Από Επ.: 70
Αξία Επίθεσης 277–383
Ταχύτητα Επίθεσης 15%
Exp-Bonus 20%%
[ Φοριέται ]
Νίντζα

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Όπλα < Τόξο του Μπλε Δράκου