Το κλεμμένο τσιμπιδάκι

Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png Το κλεμμένο τσιμπιδάκι Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png - Απαιτούμενο Επίπεδο 18
Δίνεται Από
Αμοιβή Αποστολής
Απαιτούμενα Αντικείμενα
Απαιτούμενες Αποστολές
Καμία
Βήματα για την ολοκλήρωση
Λύση
Αρχικά πας στο Γενικό Κατάστημα καθώς το Διακοσμητικό Τσιμπιδάκι της χάθηκε.Θα σε στείλει να ρωτήσεις τον Σιδερά και τον Έμπορο Όπλων αν το είδαν. Μετά θα χρειαστεί να σκοτώσεις Τοξότες Λευκού Όρκου μέχρι το Διακοσμητικό Τσιμπιδάκι να βρεθεί και να παραδοθεί πίσω στο Γενικό Κατάστημα για να ολοκληρωθεί η αποστολή.
Άλλη πληροφορία
Μπορείς αν θέλεις να αγοράσεις το διακοσμητικό τσιμπιδάκι από άλλον παίχτη.