Το ημερολόγιο

Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png Το ημερολόγιο Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png - Απαιτούμενο Επίπεδο 66
Δίνεται Από
Αμοιβή Αποστολής
Απαιτούμενα Αντικείμενα
Κανένα
Απαιτούμενες Αποστολές
Βήματα για την ολοκλήρωση
Λύση
Αρχικά ο Uriel σας στέλνει στον Δαιμονικό Πύργο, ώστε να σκοτώσετε τον Δαίμονα Βασιλια. Έπειτα επιστρέψτε σε αυτόν ώστε να ολοκληρωθεί η αποστολή σας.
Άλλη πληροφορία
Οι πάπυροι ευλογίας που λαμβάνετε ως ανταμοιβή από την αποστολή αυτή δεν είναι εμπορεύσιμοι!