Τούρτα Ρυζιού(αποστολή)

Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png Τούρτα Ρυζιού(αποστολή) Παπυρος Αποστολων Ανοιχτός.png - Απαιτούμενο Επίπεδο 15
Δίνεται Από
Αμοιβή Αποστολής
Απαιτούμενα Αντικείμενα
Απαιτούμενες Αποστολές
Καμία
Βήματα για την ολοκλήρωση
Λύση
Ξεκίνησε μιλώντας στην Ah-Yu. Μετά θα πρέπει να μιλήσεις με μερικά άτομα όπως ο Έμπορος Όπλων ,ο Octavio, η Yu-Rang και η Taurean. Τώρα το μόνο που έμεινε είναι να συλλέξεις από την Yu-Rang τις απαιτούμενες τούρτες ρυζιού και να τις παραδώσεις στην Ah-Yu για να ολοκληρωθεί η αποστολή.