Τοξότης Μαύρης Πτέρυγας

< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Τοξότης Μαύρης Πτέρυγας
Τοξότης Μαύρης Πτέρυγας
Εικόνα
Αναγεννήσεις

Τοξότης Μαύρης Πτέρυγας.png

Επίπεδο
29
Στάδιο
1
EXP
818
Bonus

Επίθεσης και

Άμυνας
Ημιάνθρωποι


Δεν υπάρχει αμυντικό bonus στοιχείου

Αντίσταση Βέλους


Αποφυγή Βελών
Ομάδα
Αποστολές
Δεν απαιτείται σε κάποια αποστολή
Ρίξιμο Όπλων
Ρίξιμο Πανοπλιών
Ρίξιμο Άλλων
Πρόσθετες πληροφορίες

Bokjung Bakra Jayang


< Metin2Wiki < Επισκόπηση Εχθρού / Κατηγορία Εχθρού < Τοξότης Μαύρης Πτέρυγας