Τέχνη Πολέμου του Wu Zi

Τέχνη Πολέμου του Wu Zi

Εικόνες
Τέχνη Πολέμου του Wu Zi.png
Background.png
Τέχνη Πολέμου του Wu Zi.png
Περιγραφή
Τέχνη Πολέμου του Wu Zi
Λειτουργία

Αυξάνει το επίπεδο της Αρχηγίας.

Αποστολές

Αυτό το αντικείμενο δεν χρησιμοποιείται σε αποστολές.

Πηγή
  • Όλα τα τέρατα
Άλλο
Ανταλλάξιμο Μπορεί να
NPC Ανταλλαγή Κατάστημα Ριχτεί Αποθηκευτεί Στοιβαχτεί
Ναι.png Ναι.png Ναι.png Ναι.png Ναι.png Όχι.pngNo


  • Όταν η ανάγνωση είναι επιτυχής, αυξάνεται το επίπεδο της Αρχηγίας.
  • Χρησιμοποιείται για την αύξηση των επιπέδων M1 --> G1.
  • Ο τρόπος αύξησης των επιπέδων είναι: M1->M2: 1 βιβλίο, M2->M3: 2 βιβλία κοκ.
  • Όταν η Αρχηγία φτάσει στο επίπεδο G1, η ανάγνωση συνεχίζεται με το βιβλίο WeiLiao Zi.

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲