Σμαραγδένιο κολιέ

< Metin2Wiki < Περιδέραια < Σμαραγδένιο κολιέ
Σμαραγδένιο κολιέ
Εικόνες
Πληροφορίες
Σμαραγδένιο κολιέ.png
Background.png
Σμαραγδένιο κολιέ.png
Επίπεδο
95
Ορυκτό
Background.png
Σμαράγδι.png

Χαρακτήρες: Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Τιμή Αγοράς: Δεν είναι διαθέσιμο σε NPC

Χρησιμοποιώντας ένα Διαμάντι.png Διαμάντι είναι δυνατό να ανοίξετε μέχρι 3 υποδοχές, σε αυτές τις υποδοχές μπορείτε να τοποθετήσετε ένα Σμαράγδι.png Σμαράγδι για να βελτιώσετε τα βασικά στατιστικά.

Άλλο: Για να δημιουργήσεις το αντικείμενο στον Jae-Seon Kim, πρέπει να έχεις 3x
Background.png
Σμαράγδι.png
Σμαράγδι, 10x
Background.png
Στοιχείο κοσμήματος.png
Στοιχείο κοσμήματος και 10x
Background.png
Χρυσός γάντζος.png
Χρυσός γάντζος.
Πηγή


Βελτίωση αντικειμένων και στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

1.20016px-Yang.png

2.50016px-Yang.png

5.00016px-Yang.png

10.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σμαραγδένιο κολιέ+0
Από Επίπεδο: 95
Ταχύτητα Μαγείας 6%
Ευφυϊα +1
Δυνατό Ενάντια σε Sura 1%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Σμαράγδι.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Ευφυϊα +1
Background Ore.png
Σμαράγδι.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Ευφυϊα +1
Background Ore.png
Σμαράγδι.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Ευφυϊα +1


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σμαραγδένιο κολιέ+1
Από Επίπεδο: 95
Ταχύτητα Μαγείας 8%
Ευφυϊα +1
Δυνατό Ενάντια σε Sura 1%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Σμαράγδι.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Ευφυϊα +1
Background Ore.png
Σμαράγδι.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Ευφυϊα +1
Background Ore.png
Σμαράγδι.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Ευφυϊα +1


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σμαραγδένιο κολιέ+2
Από Επίπεδο: 95
Ταχύτητα Μαγείας 10%
Ευφυϊα +1
Δυνατό Ενάντια σε Sura 1%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Σμαράγδι.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Ευφυϊα +1
Background Ore.png
Σμαράγδι.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Ευφυϊα +1
Background Ore.png
Σμαράγδι.png
Ταχ. Μαγείας 2%
Ευφυϊα +1


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σμαραγδένιο κολιέ+3
Από Επίπεδο: 95
Ταχύτητα Μαγείας 12%
Ευφυϊα +2
Δυνατό Ενάντια σε Sura 2%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Σμαράγδι.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Ευφυϊα +1
Background Ore.png
Σμαράγδι.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Ευφυϊα +1
Background Ore.png
Σμαράγδι.png
Ταχ. Μαγείας 2%
Ευφυϊα +1


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σμαραγδένιο κολιέ+4
Από Επίπεδο: 95
Ταχύτητα Μαγείας 14%
Ευφυϊα +2
Δυνατό Ενάντια σε Sura 2%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Σμαράγδι.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Ευφυϊα +1
Background Ore.png
Σμαράγδι.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Ευφυϊα +1
Background Ore.png
Σμαράγδι.png
Ταχ. Μαγείας 3%
Ευφυϊα +1


20.00016px-Yang.png
2x Άγνωστο Φάρμακο+.png

30.00016px-Yang.png
2x Ενθύμιο του Δαίμονα.png

45.00016px-Yang.png
2x Πετράδι του Δαίμονα.png 1x Άσπρο Μαργαριτάρι.png

90.00016px-Yang.png
2x Γούνα Γιέτι+.png 1x Μπλε Μαργαριτάρι.png

150.00016px-Yang.png
2x Φλεγόμενη Χαίτη.png 2x Ματωμένο Μαργαριτάρι.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σμαραγδένιο κολιέ+5
Από Επίπεδο: 95
Ταχύτητα Μαγείας 16%
Ευφυϊα +2
Δυνατό Ενάντια σε Sura 3%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Σμαράγδι.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Ευφυϊα +1
Background Ore.png
Σμαράγδι.png
Ταχ. Μαγείας 2%
Ευφυϊα +1
Background Ore.png
Σμαράγδι.png
Ταχ. Μαγείας 3%
Ευφυϊα +1


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σμαραγδένιο κολιέ+6
Από Επίπεδο: 95
Ταχύτητα Μαγείας 18%
Ευφυϊα +3
Δυνατό Ενάντια σε Sura 4%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Σμαράγδι.png
Ταχ. Μαγείας 1%
Ευφυϊα +1
Background Ore.png
Σμαράγδι.png
Ταχ. Μαγείας 2%
Ευφυϊα +1
Background Ore.png
Σμαράγδι.png
Ταχ. Μαγείας 4%
Ευφυϊα +1


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σμαραγδένιο κολιέ+7
Από Επίπεδο: 95
Ταχύτητα Μαγείας 21%
Ευφυϊα +3
Δυνατό Ενάντια σε Sura 5%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Σμαράγδι.png
Ταχ. Μαγείας 2%
Ευφυϊα +1
Background Ore.png
Σμαράγδι.png
Ταχ. Μαγείας 2%
Ευφυϊα +1
Background Ore.png
Σμαράγδι.png
Ταχ. Μαγείας 4%
Ευφυϊα +1


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σμαραγδένιο κολιέ+8
Από Επίπεδο: 95
Ταχύτητα Μαγείας 24%
Ευφυϊα +3
Δυνατό Ενάντια σε Sura 7%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Σμαράγδι.png
Ταχ. Μαγείας 2%
Ευφυϊα +1
Background Ore.png
Σμαράγδι.png
Ταχ. Μαγείας 2%
Ευφυϊα +1
Background Ore.png
Σμαράγδι.png
Ταχ. Μαγείας 5%
Ευφυϊα +1


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σμαραγδένιο κολιέ+9
Από Επίπεδο: 95
Ταχύτητα Μαγείας 28%
Ευφυϊα +4
Δυνατό Ενάντια σε Sura 10%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Σμαράγδι.png
Ταχ. Μαγείας 2%
Ευφυϊα +1
Background Ore.png
Σμαράγδι.png
Ταχ. Μαγείας 3%
Ευφυϊα +1
Background Ore.png
Σμαράγδι.png
Ταχ. Μαγείας 6%
Ευφυϊα +1


▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Κατηγορία:Περιδέραια < Σμαραγδένιο κολιέ