Σκουλαρ. Ουρ. Δακρύων

< Metin2Wiki < Σκουλαρίκια < Σκουλαρ. Ουρ. Δακρύων
Σκουλαρ. Ουρ. Δακρύων
Εικόνες
Πληροφορίες
Σκουλαρ. Ουρ. Δακρύων.png
Background.png
Σκουλαρ. Ουρ. Δακρύων.png
Επίπεδο
54
Ορυκτό
Background.png
Ουράνια Δάκρυα.png

Χαρακτήρες: Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Τιμή Αγοράς: Δεν διατίθεται σε NPC

Χρησιμοποιώντας ένα Διαμάντι.png Διαμάντι είναι δυνατό να ανοίξετε μέχρι 3 υποδοχές, σε αυτές τις υποδοχές μπορείτε να τοποθετήσετε ένα Ουράνια Δάκρυα.png Ουράνια Δάκρυα για να βελτιώσετε τα βασικά στατιστικά.

Πηγή


Βελτίωση αντικειμένων και στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

1.20016px-Yang.png

2.50016px-Yang.png

5.00016px-Yang.png

10.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σκουλαρ. Ουρ. Δακρύων+0
Από Επίπεδο: 54
Ευφυΐα +5
Πιθανότητα Κρίσιμου Χτυπήματος +1%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Ουράνια Δάκρυα.png
Ευφυΐα +1
Κρίσ. Χτυπήμα +1%
Background Ore.png
Ουράνια Δάκρυα.png
Ευφυΐα +1
Κρίσ. Χτυπήμα +1%
Background Ore.png
Ουράνια Δάκρυα.png
Ευφυΐα +1
Κρίσ. Χτυπήμα +1%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σκουλαρ. Ουρ. Δακρύων+1
Από Επίπεδο: 54
Ευφυΐα +6
Πιθανότητα Κρίσιμου Χτυπήματος +1%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Ουράνια Δάκρυα.png
Ευφυΐα +1
Κρίσ. Χτυπήμα +1%
Background Ore.png
Ουράνια Δάκρυα.png
Ευφυΐα +1
Κρίσ. Χτυπήμα +1%
Background Ore.png
Ουράνια Δάκρυα.png
Ευφυΐα +1
Κρίσ. Χτυπήμα +1%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σκουλαρ. Ουρ. Δακρύων+2
Από Επίπεδο: 54
Ευφυΐα +7
Πιθανότητα Κρίσιμου Χτυπήματος +2%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Ουράνια Δάκρυα.png
Ευφυΐα +1
Κρίσ. Χτυπήμα +1%
Background Ore.png
Ουράνια Δάκρυα.png
Ευφυΐα +1
Κρίσ. Χτυπήμα +1%
Background Ore.png
Ουράνια Δάκρυα.png
Ευφυΐα +1
Κρίσ. Χτυπήμα +1%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σκουλαρ. Ουρ. Δακρύων+3
Από Επίπεδο: 54
Ευφυΐα +8
Πιθανότητα Κρίσιμου Χτυπήματος +2%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Ουράνια Δάκρυα.png
Ευφυΐα +1
Κρίσ. Χτυπήμα +1%
Background Ore.png
Ουράνια Δάκρυα.png
Ευφυΐα +1
Κρίσ. Χτυπήμα +1%
Background Ore.png
Ουράνια Δάκρυα.png
Ευφυΐα +1
Κρίσ. Χτυπήμα +1%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σκουλαρ. Ουρ. Δακρύων+4
Από Επίπεδο: 54
Ευφυΐα +9
Πιθανότητα Κρίσιμου Χτυπήματος +3%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Ουράνια Δάκρυα.png
Ευφυΐα +1
Κρίσ. Χτυπήμα +1%
Background Ore.png
Ουράνια Δάκρυα.png
Ευφυΐα +1
Κρίσ. Χτυπήμα +1%
Background Ore.png
Ουράνια Δάκρυα.png
Ευφυΐα +1
Κρίσ. Χτυπήμα +1%


20.00016px-Yang.png
2x Ουρά Φιδιού+.png

30.00016px-Yang.png
2x Κομμάτι Υφάσματος.png

45.00016px-Yang.png
2x Πετράδι του Δαίμονα+.png 1x Άσπρο Μαργαριτάρι.png

90.00016px-Yang.png
2x Ενθύμιο του Δαίμονα+.png 1x Μπλε Μαργαριτάρι.png

150.00016px-Yang.png
2x Βόλος Πάγου.png 1x Ματωμένο Μαργαριτάρι.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σκουλαρ. Ουρ. Δακρύων+5
Από Επίπεδο: 54
Ευφυΐα +10
Πιθανότητα Κρίσιμου Χτυπήματος +3%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Ουράνια Δάκρυα.png
Ευφυΐα +1
Κρίσ. Χτυπήμα +1%
Background Ore.png
Ουράνια Δάκρυα.png
Ευφυΐα +1
Κρίσ. Χτυπήμα +1%
Background Ore.png
Ουράνια Δάκρυα.png
Ευφυΐα +2
Κρίσ. Χτυπήμα +1%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σκουλαρ. Ουρ. Δακρύων+6
Από Επίπεδο: 54
Ευφυΐα +11
Πιθανότητα Κρίσιμου Χτυπήματος +4%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Ουράνια Δάκρυα.png
Ευφυΐα +1
Κρίσ. Χτυπήμα +1%
Background Ore.png
Ουράνια Δάκρυα.png
Ευφυΐα +1
Κρίσ. Χτυπήμα +1%
Background Ore.png
Ουράνια Δάκρυα.png
Ευφυΐα +2
Κρίσ. Χτυπήμα +1%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σκουλαρ. Ουρ. Δακρύων+7
Από Επίπεδο: 54
Ευφυΐα +12
Πιθανότητα Κρίσιμου Χτυπήματος +4%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Ουράνια Δάκρυα.png
Ευφυΐα +1
Κρίσ. Χτυπήμα +1%
Background Ore.png
Ουράνια Δάκρυα.png
Ευφυΐα +1
Κρίσ. Χτυπήμα +1%
Background Ore.png
Ουράνια Δάκρυα.png
Ευφυΐα +2
Κρίσ. Χτυπήμα +1%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σκουλαρ. Ουρ. Δακρύων+8
Από Επίπεδο: 54
Ευφυΐα +13
Πιθανότητα Κρίσιμου Χτυπήματος +5%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Ουράνια Δάκρυα.png
Ευφυΐα +1
Κρίσ. Χτυπήμα +1%
Background Ore.png
Ουράνια Δάκρυα.png
Ευφυΐα +1
Κρίσ. Χτυπήμα +1%
Background Ore.png
Ουράνια Δάκρυα.png
Ευφυΐα +3
Κρίσ. Χτυπήμα +1%


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σκουλαρ. Ουρ. Δακρύων+9
Από Επίπεδο: 54
Ευφυΐα +14
Πιθανότητα Κρίσιμου Χτυπήματος +5%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Ουράνια Δάκρυα.png
Ευφυΐα +1
Κρίσ. Χτυπήμα +1%
Background Ore.png
Ουράνια Δάκρυα.png
Ευφυΐα +1
Κρίσ. Χτυπήμα +1%
Background Ore.png
Ουράνια Δάκρυα.png
Ευφυΐα +3
Κρίσ. Χτυπήμα +1%


▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Κατηγορία:Σκουλαρίκια < Σκουλαρ. Ουρ. Δακρύων