Σκουλαρίκια Νεφρίτη

< Metin2Wiki < Σκουλαρίκια < Σκουλαρίκια Νεφρίτη
Σκουλαρίκια Νεφρίτη
Εικόνες
Πληροφορίες
Σκουλαρίκια Νεφρίτη.png
Background.png
Σκουλαρίκια Νεφρίτη.png
Επίπεδο
28
Ορυκτό
Background.png
Νεφρίτης.png

Χαρακτήρες: Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Τιμή Αγοράς: Δεν είναι διαθέσιμο σε NPC

Χρησιμοποιώντας ένα Διαμάντι.png Διαμάντι είναι δυνατό να ανοίξετε μέχρι 3 υποδοχές, σε αυτές τις υποδοχές μπορείτε να τοποθετήσετε ένα Νεφρίτης.png Νεφρίτης για να βελτιώσετε τα βασικά στατιστικά.

Πηγή


Βελτίωση αντικειμένων και στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

60016px-Yang.png

1.20016px-Yang.png

2.50016px-Yang.png

5.00016px-Yang.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σκουλαρίκια Νεφρίτη+0
Από Επίπεδο: 28
Ευκινησία +3
Μεγ. SP +10
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Νεφρίτης.png
Ευκινησία +1
Μεγ. SP +1
Background Ore.png
Νεφρίτης.png
Ευκινησία +1
Μεγ. SP +1
Background Ore.png
Νεφρίτης.png
Ευκινησία +1
Μεγ. SP +2


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σκουλαρίκια Νεφρίτη+1
Από Επίπεδο: 28
Ευκινησία +4
Μεγ. SP +15
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Νεφρίτης.png
Ευκινησία +1
Μεγ. SP +1
Background Ore.png
Νεφρίτης.png
Ευκινησία +1
Μεγ. SP +2
Background Ore.png
Νεφρίτης.png
Ευκινησία +1
Μεγ. SP +3


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σκουλαρίκια Νεφρίτη+2
Από Επίπεδο: 28
Ευκινησία +5
Μεγ. SP +20
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Νεφρίτης.png
Ευκινησία +1
Μεγ. SP +2
Background Ore.png
Νεφρίτης.png
Ευκινησία +1
Μεγ. SP +2
Background Ore.png
Νεφρίτης.png
Ευκινησία +1
Μεγ. SP +4


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σκουλαρίκια Νεφρίτη+3
Από Επίπεδο: 28
Ευκινησία +6
Μεγ. SP +35
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Νεφρίτης.png
Ευκινησία +1
Μεγ. SP +3
Background Ore.png
Νεφρίτης.png
Ευκινησία +1
Μεγ. SP +4
Background Ore.png
Νεφρίτης.png
Ευκινησία +1
Μεγ. SP +7


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σκουλαρίκια Νεφρίτη+4
Από Επίπεδο: 28
Ευκινησία +7
Μεγ. SP +50
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Νεφρίτης.png
Ευκινησία +1
Μεγ. SP +5
Background Ore.png
Νεφρίτης.png
Ευκινησία +1
Μεγ. SP +5
Background Ore.png
Νεφρίτης.png
Ευκινησία +1
Μεγ. SP +10


10.00016px-Yang.png
1x Κομμάτι Πετραδιού.png

20.00016px-Yang.png
1x Εγχειρίδιο Εσωτερισμού.png

30.00016px-Yang.png
1x Μάτια Αράχνης.png 1x Ψαροκόκκαλο.png

45.00016px-Yang.png
2x Δόντι Ορκ.png 1x Όστρακο.png

70.00016px-Yang.png
2x Δόντι Ορκ+.png 1x Όστρακο.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σκουλαρίκια Νεφρίτη+5
Από Επίπεδο: 28
Ευκινησία +8
Μεγ. SP +70
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Νεφρίτης.png
Ευκινησία +1
Μεγ. SP +7
Background Ore.png
Νεφρίτης.png
Ευκινησία +1
Μεγ. SP +7
Background Ore.png
Νεφρίτης.png
Ευκινησία +1
Μεγ. SP +14


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σκουλαρίκια Νεφρίτη+6
Από Επίπεδο: 28
Ευκινησία +9
Μεγ. SP +110
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Νεφρίτης.png
Ευκινησία +1
Μεγ. SP +11
Background Ore.png
Νεφρίτης.png
Ευκινησία +1
Μεγ. SP +11
Background Ore.png
Νεφρίτης.png
Ευκινησία +1
Μεγ. SP +22


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σκουλαρίκια Νεφρίτη+7
Από Επίπεδο: 28
Ευκινησία +10
Μεγ. SP +160
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Νεφρίτης.png
Ευκινησία +1
Μεγ. SP +16
Background Ore.png
Νεφρίτης.png
Ευκινησία +1
Μεγ. SP +16
Background Ore.png
Νεφρίτης.png
Ευκινησία +2
Μεγ. SP +32


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σκουλαρίκια Νεφρίτη+8
Από Επίπεδο: 28
Ευκινησία +11
Μεγ. SP +230
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Νεφρίτης.png
Ευκινησία +1
Μεγ. SP +23
Background Ore.png
Νεφρίτης.png
Ευκινησία +1
Μεγ. SP +23
Background Ore.png
Νεφρίτης.png
Ευκινησία +2
Μεγ. SP +46


UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Σκουλαρίκια Νεφρίτη+9
Από Επίπεδο: 28
Ευκινησία +12
Μεγ. SP +370
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
Background Ore.png
Νεφρίτης.png
Ευκινησία +1
Μεγ. SP +35
Background Ore.png
Νεφρίτης.png
Ευκινησία +1
Μεγ. SP +35
Background Ore.png
Νεφρίτης.png
Ευκινησία +2
Μεγ. SP +70


▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Κατηγορία:Σκουλαρίκια < Σκουλαρίκια Νεφρίτη