Σκοτεινή Προστασία

Όλες οι τιμές αφορούν παίχτη στο επίπεδο 105 χωρίς εξοπλισμό με στατιστικά – VIT: 90; INT: 90; STR: 13; DEX: 90!
Πληροφορίες και τιμές
Επίπεδο: Σκοτεινή Προστασία.png
1:
Σκοτεινή Προστασία-M.png
Master 1:
Σκοτεινή Προστασία-G.png
Grand Master 1:
Σκοτεινή Προστασία-P.png
Perfect Master:
Άμυνα +3 +30 +49 +75
Μείωση Ζημιάς 33% 33% 33% 33%
Ποσοστό απο την μείωση ζημιάς που μετατρέπεται σε SP 3% 30% 49% 75%
Χρόνος Φόρτωσης 69 123 161 213
Διάρκεια 66 120 158 210
Απαιτούμενοι Πόντοι Μαγείας(SP) 21 35 44 57
Η ικανότητα ενισχύεται από:

INT (++)

In-Game Περιγραφή:

Μειώνει την ζημιά από τα Μαγικά
Βελτιώνει την Άμυνα

Ονόματα Ικανότητας:

Κανονικό: Σκοτεινή Προστασία
Master: Μεμβράνη του Σκότους
Grand Master: Προστασιά του Σκοτεινού Άρχοντα
Perfect Master: Σκοτεινή Προστασία

Κλάση Χαρακτήρα:

Sura

Τύπος Ικανότητας:

Ενίσχυση ιδίου χαρακτήρα

Επίδραση:

Σε προστατεύει με την Σκοτεινή Δύναμη και μετατρέπει την σωματική ζημιά σε SP.

Σκοτεινή Προστασία πρακτικά:

Απροσδιόριστο

Σκοτεινή Προστασία σε δράση:

Σκοτεινή Προστασία-Επίπεδα.jpg