Πυροπάπουτσα

< Metin2Wiki < Παπούτσια < Πυροπάπουτσα
Πυροπάπουτσα
Εικόνες
Πληροφορίες
Πυροπάπουτσα.png
Background.png
Πυροπάπουτσα.png
Επίπεδο
80-90

Χαρακτήρες: Πολεμιστής Ninja Sura Shaman Λυκανός
Τιμή Αγοράς: Δεν είναι διαθέσιμα σε NPC

Πηγή


Βελτίωση αντικειμένων και στατιστικών

Δεν απαιτούνται yang

100.00016px-Yang.png
2x Γκρίζα βαφή.png

125.00016px-Yang.png
2x Γκρίζα βαφή.png 1x Σταθερά κορδόνια.png

150.00016px-Yang.png
3x Γκρίζα βαφή.png 1x Σταθερά κορδόνια.png

180.00016px-Yang.png
3x Γκρίζα βαφή.png 2x Σταθερά κορδόνια.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πυροπάπουτσα+0
Από Επίπεδο: 80
Ταχύτητα Κίνησης 25%
Άμυνα 17
Δυνατό ενάντια σε τέρατα 2%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πυροπάπουτσα+1
Από Επίπεδο: 81
Ταχύτητα Κίνησης 25%
Άμυνα 19
Δυνατό ενάντια σε τέρατα 3%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πυροπάπουτσα+2
Από Επίπεδο: 82
Ταχύτητα Κίνησης 25%
Άμυνα 20
Δυνατό ενάντια σε τέρατα 3%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πυροπάπουτσα+3
Από Επίπεδο: 83
Ταχύτητα Κίνησης 25%
Άμυνα 22
Δυνατό ενάντια σε τέρατα 4%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πυροπάπουτσα+4
Από Επίπεδο: 84
Ταχύτητα Κίνησης 25%
Άμυνα 23
Δυνατό ενάντια σε τέρατα 5%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν

225.00016px-Yang.png
3x Γκρίζα βαφή.png 2x Σταθερά κορδόνια.png

270.00016px-Yang.png
4x Γκρίζα βαφή.png 3x Σταθερά κορδόνια.png

320.00016px-Yang.png
4x Μίθριλ.png 1x Διοξείδιο Τιτανίου.png

400.00016px-Yang.png
4x Μίθριλ.png 1x Αχάτης.png

500.00016px-Yang.png
5x Μίθριλ.png 1x Σεληνόλιθος.png

UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πυροπάπουτσα+5
Από Επίπεδο: 85
Ταχύτητα Κίνησης 25%
Άμυνα 25
Δυνατό ενάντια σε τέρατα 6%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πυροπάπουτσα+6
Από Επίπεδο: 86
Ταχύτητα Κίνησης 25%
Άμυνα 26
Δυνατό ενάντια σε τέρατα 7%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πυροπάπουτσα+7
Από Επίπεδο: 87
Ταχύτητα Κίνησης 25%
Άμυνα 28
Δυνατό ενάντια σε τέρατα 8%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πυροπάπουτσα+8
Από Επίπεδο: 88
Ταχύτητα Κίνησης 25%
Άμυνα 29
Δυνατό ενάντια σε τέρατα 9%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν
UL nativelook.png
UR nativelook.png
DL nativelook.png
DR nativelook.png
Πυροπάπουτσα+9
Από Επίπεδο: 90
Ταχύτητα Κίνησης 25%
Άμυνα 32
Δυνατό ενάντια σε τέρατα 10%
[Φοριέται]
Πολεμ Ninja Sura Shaman Λυκαν

▲ Αρχή Της Σελίδας ▲

< Metin2Wiki < Παπούτσια < Πυροπάπουτσα